Sidelake 2

Sidelake 1

LAJV Magazine, February 2012
Models: Erik, Fredrik & Michel
Stylist: Thomas Niemi